среда, 25. септембар 2013.

Prenatalni period

( Razgovor za nedeljnik Korzar prilikom predavanja o Prenatalnom periodu i Porođaju u Košicama-Slovačka )

Govorićete o uticaju prenatalne egzistencije na naš dalji život. Zato moram da postavim pitanje, da li svoje roditelje pre rođenja biramo i zašto ?
Praksa u regresoterapiji ukazuje na to potvrdno. Čovek dolazi na Zemlju, da tu nešto nauči, sretne određene ljude, nešto tu ostavi. Ako sa klijentom u regresoterapiji odemu u period pre začeća, mnogi od njih opisuju egzistenciju u smislu, da biraju svoje roditelje, telo, okolnosti, a možda i ceo život koji će na Zemlji proživeti. Klijent često kao da se raspravlja sa svojim prijateljima o tome, da li i kada će se sresti na Zemlji ili šta će zajednički proživeti. Praksa takođe pokazuje, da čovekova duša odlazi sa Svetla, pri čemu se još pre začeća nalazi i “lebdi“ nekoliko dana ili i nedelja u blizini svojih roditelja. Razgleda okolinu, roditelje, priprema se za ulazak u svoje telo, a nekada i svojom voljom odabira dan i vreme svog začeća.
Put duše i odabir naših roditelja bi mogli da uporedimo sa našim životom, koji proživljavamo. Dođe vreme i mi moramo odabrati osnovnu ili srednju školu. U tome nam često pomažu naši roditelji. Posle biramo fakultet i naše zanimanje. Tu već obraćamo više pažnje na to šta želimo da radimo i šta nas zanima. Skupili smo iskustvo iz prethodnih odluka, a ta čemo i prilikom izbora iskoristiti. Iz pogleda duše su to proživljeni milioni čak milijarde godina, kada već duša sama bira svoje „duhovno zvanje“. Moglo bi se reći da je za ispunjavanje ovog zanimanja-zvanja jedan od najosnovnijih uslova odabir naših roditelja.

Šta ne rođen čovek opaža ? Napr. da li slušanjem muzike počinje za nju da se interesuje ?
Opažanje ploda možemo spojiti sa tzv. “otelotvorenjem“ duše. Praksa pokazuje, da je spajanje dve ćelije takav vid organizovane mase, da nije moguće da postoji bez određenih „programa“, koje donosi duša. Ove “programe“ bi mogli zvati psiha. Iz toga proizlazi da do „otelotvorenja“ duše dolazi uvek prilikom spajanja dve ćelije majke i oca, znači prilikom začeća. U regresoterapiji dolazimo čak do tog spajanja, čak i u period pre njega. Tada klijenti opisuju sve opažaje, koje doživljavaju, šta doživljavaju majka i otac, šta se dešava okolo.
Možemo reći da duša opaža sve što se oko nje dešava. Do trećeg meseca prenatalnog perioda uglavnom vančulnim putem, a onda i čulima tela.
Svaka muzika ima u sebi delić logike, jedinstvenosti, snage itd. Dete ove zvukove upravo zbog jedinstvenosti i opaža, a zbog odrešenog obrazca koji muzika poseduje, veoma lako i pamti. Čulna i vančulna opažanja deteta su uglavnom nakon saznanja majke da je trudna, do odrešene mere otvorena za logiku, jedinstvenost, snazi i slično. Prilikom puštanja muzike, koju je dete slušalo u ovom periodu, a nakon rođenja, dete se priseća perioda iz majčinog stomaka, što može da ga umiri, oraspoloži i zainteresuje. Zato je prikladno tokom srećnih dana sa detetom u stomaku, puštati muziku, igrati i radovati se najbolje sa celom porodicom.

Mogu li se odrediti glavni uticaji prenatalnog perioda na našu budućnost ?
Prenatalni period iz pogleda kasnijeg uticaja možemo podeliti na nekoliko prelomnih perioda. Začeće- značaj ovog perioda je u tome, da je to prvi ulazak i dodir sa fizičkim osećajima, iako se radi samo o dve ćelije, koje se u tom trenutku spajaju. Istovremeno sa ovim ulazkom i osećanjima na ćelijsko-materijalnom nivou dolazi do određenih osećanja roditelja, koji vode ljubav. Tu nastaje određena vrsta kombinacije osećanja, koja mogu da utiču na nas tokom celog života. I prilikom idealnog stanja prilikom začeća to je za dušu prelazak iz duhovnog sveta u svet fizički. Pojavljuju se reakcije na promenu, na način ovog prelazka, na roditelje, na okolinu i mnogo toga drugog. Sva ova osećanja možemo onda „ponovo“ imati prilikom odnosa, odluka i slično. Saznanje majke da je trudna- u ovom periodu dolazi do određene tačke, kada nastaje veza između majke i deteta ukoliko u prethodnom periodu nije došlo do nekih problema. Majka saznaje da je trudna i dolazi do reakcije. Na ovu reakciju dolazi još i stanje deteta, čiji odraz onda možemo osećati tokom celog života. Od sada dete proživljava svako osećanje sa majkom mnogo intenzivnije. Razvoj od saznanja majke da je trudna- Ovaj period uglavnom donosi spoznaju osećanja majke, odnosa majke sa ocem, porodicom, okolinom. Majka se može naći u raznim situacijama, koje na dete na određeni način utiču i ono opet nekako reaguje. Ove uzajamne interakcije su često osnova našeg budućeg ponašanja i rešavanja problema.

Na šta ne bi trebala buduća majka da zaboravi i čega treba da se čuva ?
Prilikom uobičajene normalne trudnoće u suštini majka ne mora ništa više ni manje da radi, možda osim preživljavanja zadnjeg meseca, koji zahteva povišenu pažnju i pripremu za porođaj i materinstvo, koja još uvek ne dostaje u školskom i kućnom vaspitanju.
Spomenuću ipak jedan savet koji proizlazi iz prakse regresoterapije. Sve što majka pa čak i otac preživljava dete opaža i zauzima prema tome stav. Ako majka u ovom periodu proživljava neka neprijatna osećanja ili događaje, dete može biti suočeno sa time tako da ih prima kao svoje. Naročito ukoliko ne razgraniči da to nisu njegova osećanja već majčina- majka i dete su takoreći jedno telo.Onda je dobro da u to preživljavanje majke i oca nastupi istina. Majka može sa ocem da popriča o svojim problemima da ne bi ostajali u njoj, gde se nalazi i dete i tako dati detetu do znanja, šta majka preživljava i da je to nešto njeno. Može da priča sa detetom, posvetiti mu pažnju, napr. svakodnevno na kraju dana sumirati dnevne događaje i slično. Dete će ovako najbolje shvatiti, šta se oko njega dešava i zašto, a istovremeno se već u ovom periodu stvara između roditelja i deteta ljubazan i prirodan odnos, gde se problemi rešavaju na nivoima na kojim nastaju.